با دوستت آرام بیا، بسا که روزى دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزى دوستت شود
مخابرات

لینک های مهم

 

 

تماس با مدیریتوضعیت آب و هوا شهر کرمان

Partly cloudy

36°C

Kerman

Partly cloudy
Humidity: 23%
Saturday 19°C / 37°C Sunny
Sunday 17°C / 36°C Sunny
Monday 17°C / 35°C Sunny

فهرست