با دوستت آرام بیا، بسا که روزى دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزى دوستت شود
مخابرات

لینک های مهم

 

 

تماس با مدیریتوضعیت آب و هوا شهر کرمان

Fair

26°C

Kerman

Fair
Humidity: 36%
Tuesday 13°C / 29°C Sunny
Wednesday 13°C / 31°C Sunny
Thursday 13°C / 29°C Partly cloudy

فهرست