با دوستت آرام بیا، بسا که روزى دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزى دوستت شود
مخابرات

لینک های مهم

 

 

تماس با مدیریتوضعیت آب و هوا شهر کرمان

Fair

14°C

Kerman

Fair
Humidity: 62%
Sunday 10°C / 24°C Sunny
Monday 12°C / 28°C Sunny
Tuesday 14°C / 32°C Sunny

فهرست