با دوستت آرام بیا، بسا که روزى دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزى دوستت شود
مخابرات

لینک های مهم

 

 

تماس با مدیریتوضعیت آب و هوا شهر کرمان

Mostly cloudy

17°C

Kerman

Mostly cloudy
Humidity: 48%
Thursday 6°C / 23°C Sunny
Friday 6°C / 23°C Sunny
Saturday 7°C / 24°C Sunny

فهرست